Volim te, Valentinovo života moga!

Volim te, Valentinovo života moga!

Onaj koji nije umirao s tobom na tvojim Križevima nije se ni rodio u tvome srcu!
Onaj koji nije svojim zrakom spašavao zrak tvoj nije ni potvrdio onu svetu, izrečenu na Križu: “U dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti!”
Onaj koji ti nije brojio otkucaje dok si padala pod Križem nije ga s tobom niti nosio!
Onaj koji ti nije diktirao lekcije o smislu života dok ti se sve činilo besmisleno nije naučio ni jedne o tebi.
Onaj koji ti nije podmetao leđa kad ti koraci postanu teški nema srce spremno za tvoje.
Onaj koji te nije gledao uplakanu, razočaranu, raščupanu, nervoznu nije te ni upoznao.
Onaj koji te ne voli kad si takva uopće te ne voli.
Onaj koji s tobom nije brojio tvoje poraze i pobjede nije se ni iskreno smijao gledajući mozaik života sastavljen radom vaših srdaca.
Onaj koji te nije volio kada sebe samu ne voliš ne poznaje mjeru za ljubav.
Onaj koji nije skupljao komadiće tebe nije te zaslužio ni kao cjelinu.
Onaj koji nije slušao tvoje nebuloze i gledao promašaje nije ni uživao u radostima zarađenim na prethodnom!
Onaj koji nije rušio tvoje barijere, onako muški i momački nije ni osjetio tebe bezbrižnu i slobodnu!
Onaj koji ne zna zagrliti i poljubiti kada to najmanje zaslužuješ nije te ni vrijedan.
Onaj koji ima veći ego od svoje muškosti nema otvoreno srce koje s tobom umire i koje se s tobom rađa!

Ne pričaj mi o ljubavi, ako nije ovakva!
Nemoj, ženo, pristati na malo.
Budi svoj potpuni original u svojoj nesavršenoj unikatnosti. Neka on tu nesavršenu unikatnost učini savršenom svojom prisutnošću.

Znaš, svaki put kad sam posumnjala u Boga, pogledala sam u najvoljeniju osobu mog života i vidjela koliko je Bog živ u njemu!

Zasluži muža koji te voli do smrti, koji prekriva oblake nadvijene nad tobom i ispisuje ljubav u svakom tvome danu!

Budi žena po volji Njegovoj! Tada si potpisala i za njegovo srce u srcu svome!