Knjiga Govor duše

Knjiga Govor duše

KM10.00

Kategorija:

Opis

OPIS KNJIGE :

Ova knjiga je očiti govor moje duše koju  sam s razlogom ”otvorila”, Bogu na slavu a meni i svima nama na pročišćenje i blagoslov.
Čudesan je tijek nastanka knjige.
Dok je duša koračala putevima drugačijim od onih zamišljenih, Bog je za nju imao drugi plan, koji ju je na kraju osnažio i usrećio, kroz sve poteškoće koje je prolazila.
Pisanjem je duša pronalazila mir i iznova se pisanjem obavljala.
Dio objavljenih i neobjavljenih tekstova sažela je na jedno mjesto sa svojim koricama, pod nazivom facebook profila -”Govor duše – Marijana Jurilj”.
Duša nije mogla ni zamisliti da će riječi biti ukoričene, a ni to da će se sve to dogoditi na poseban, neobjašnjiv Božji način.
Onaj tko ju pročita, sigurna sam, sve će mu biti jasno.
U knjizi je obrađena vjerska, ljubavna i domoljubna tematika, a poseban naglasak je stavljen na majčinstvo i molitvu nebu da ovu dušu obdari darom majčinstva, te na smisao teškoća kroz koje je prolazila, kako bi na kraju pronašla živoga Boga, samu Ljubav.
Upravo time ona rečenica – Sve se na kraju završilo dobro, dobiva smisao.
Smisao je jedan – biti svjestan Božjeg djelovanja u našem životu i toga da Bogu ništa nije nemoguće.