Nikad nije kasno za ljubav!

Nikad nije kasno za ljubav!

Bog stvori muško i žensko da budu jedno tijelo i jedan duh!

Bog je čudnovato ostvario svoj naum i učinio da se muško i žensko nadopunjuju u svojoj biti te da ljubavlju Božjom nastavljaju potomstvo.
Znao je i rekao je da nije dobro da čovjek bude sam!

Negdje u tišini spava jedno srce samo za tebe koje već diše za oboje, ali nije još došlo vrijeme!

Čini ti se kao da je sve protiv tebe i da nikada nećeš pronaći ljubav s kojom ćeš dijeliti topao jastuk. Misliš da nitko nije dovoljno dobar za tebe ili ti za njega? Razočaran/a si dosadašnjim iskustvima o ljubavi i pričama da je ljepše biti sam? Lažu te!

Rođen/a si za ljubav!

Određen ti je netko prije nego što si dahom udahnuo/la život, ali treba proći još malo vremena jer Bog ima drugog posla.
Ne s nekim drugim, nego s tobom.

Zar da remek djelo životnom suputniku bude nedovršeno?

Zna On zašto plačeš, zašto padaš, zašto si posumnjao u ljubav.
Zna zašto si nestrpljiv, a to je upravo zato jer prava ljubav ne dolazi jeftino i prazno. Ona kada se dogodi, rasplamsa se poput vatre i više nema povratka. Zaboravljaju se sva ona čekanja i tugovanja. Sve biva oživljeno u ljubavi!

Takva ljubav može biti darovana samo od Boga i onda kada kažeš Kao da se znamo godinama, a vi skupa samo trenutak vječnosti. Zato što je iz plodnog izvora proizašla.

Zar misliš da nisi vrijedan/a ovoga?

Itekako si vrijedan, ali budi strpljiv!

Moli za osobu pokraj koje ćeš se zakleti na ljubav i život do smrti.
Ali, čuj, ponavljaj onaj dio “i u zlu”, “i u zlu”, “i u zlu”.
Danas se tako lako zaboravlja vrijednost saveza sklopljenog pred Bogom i ljudima, lako se zaboravlja da život nije med i mlijeko i da brak ima tužne i sretne trenutke, baš poput smjene godišnjih doba.

Ne zaboravi da utorak ne može doći prije ponedjeljka, tako ni ljubav druge osobe prije nego zavoliš sam sebe! 

Dovoljan je jedan očenaš iz srca! Snažnim vapajem, svojim beskrajnim dubinama! 


Moli!!!

Moli bez prestanka i moli srcem, jer za pravu ljubav nikada nije kasno!