Moja knjiga “Govor Duše”

Ova knjiga je očiti govor moje duše koju sam s razlogom ”otvorila”, Bogu na slavu, a meni i svima nama na pročišćenje i blagoslov.
Čudesan je tijek nastanka knjige.

Dok je duša borila borbe u kojima je koračala putevima drugačijim od onih zamišljenih, Bog je za nju imao drugi plan, koji ju je na kraju osnažio i usrećio, kroz sve poteškoće koje je prolazila.
Pisanjem je duša pronalazila mir i iznova se pisanjem obavljala.
Dio objavljenih i neobjavljenih tekstova sažela je na jedno mjesto sa svojim koricama, pod nazivom Facebook profila – ”Govor duše”.
Duša nije mogla ni zamisliti da će riječi biti ukoričene, a ni to da će se sve to dogoditi na poseban. neobjašnjiv Božji način.


Onaj tko ju pročita, sigurna sam, sve će mu biti jasno.
U knjizi je obrađena vjerska, ljubavna i domoljubna tematika, a poseban naglasak je stavljen na majčinstvo i molitvu neba da ovu dušu obdari darom majčinstva, te na smisao teškoća kroz koji je prolazila, kako bi na kraju pronašla živoga Boga, samu ljubav.
Upravo time ona rečenica – ”Sve se na kraju završilo dobro”, dobiva smisao. Smisao je jedan – biti svjestan Božjeg djelovanja u našem životu i toga da Bogu ništa nije nemoguće.

Naručite knjigu online