Majka, neizmjerna mjera za ljubav

Majka, neizmjerna mjera za ljubav

Majka je jedina osoba na svijetu kojoj se (pored Boga) trebamo nakloniti do poda!

Bog joj je dao misiju da se po njoj nastavlja svijet i rađaju nove generacije.

Ona je jedina osoba na svijetu koja se odriče sebe u pravom smislu te riječi da bi njezino dijete bilo sretno.

U njezin gen usađena je ljubav prema djetetu koju samo ona može osjetiti na takav veličanstven način.

Majka je svetost neba življena ovdje na zemlji, još više ako se i sama odlučila za nebo.

Ona je jedina sposobna vidjeti dubinu bića vlastitog djeteta. Jedina!

Možda uvijek nema najbolja rješenja, ali ih traži od neba.
Najbolje rješenje je majčina blizina. Garantiram!

Majka je odraz neba.
Svjetlo u tami.
Mir u svim našim nemirima.
Izvor pravog puta u svim našim lutanjima.

Majka je jedina žena s ispravnim kompasom za odabir najboljeg smjera svome djetetu.

Ona je život koji diše u nama i mi u njoj otkada smo rođeni.

Ako u sebi ima Duha Božjega, odnosno ako ga je odlučila “raspaliti” vlastitim predanjem i vapajima, ne boj se da možeš završiti loše.
Uvijek će ti iznova stavljati krunicu u ruke, stiskajući šake da osjetiš kome se trebaš moliti.

I kad joj bol pritisne dušu, njezina navigacija ne prestaje raditi.
Bez prestanka usmjerava naprijed bez obzira koliko je njezina duša boli zbog djeteta.

Jedina žena koja je sposobna jednim zagrljajem izbrisati svaki teret s duše.
Jedina žena kojoj smo mi sve pa i onda kada je uvrijedimo.
Jedina koja voli bezuvjetno i neiscrpno.
Jedina vrijedna ogromnog divljenja.

Zahvalimo za naše majke koje su nas rodile.
Zahvalimo za dobre, ali i loše trenutke s njima, oni su nas vodili bliže Bogu.
Zahvalimo za naše majke koje su još uvijek na zemlji i one koje su otišle na nebo, možda i prerano.
Zahvalimo za sve majke koje žele biti prave majke, a ne znaju, molimo da im Bog u tome pomogne.
Molimo i za one koje ubijaju svoju djecu prije nego se rode.
Molimo i za one koje su duhovne majke i mole za dar majčinstva.
Molimo za to ime MAJKA jer je pečat vječne proslave Boga!

Aleluja!