Kome pripada dijete?

Kome pripada dijete?

Mogu oni izglasavati što god hoće, zna se kome pripada dijete. Majci i ocu.
Jedini i ispravan stav je taj jer je od Boga satkan.

Dok svijet postoji tako će biti, a nažalost režija sotone će svaki dan biti naprednija.
Na nama je da učinimo što god više možemo da pobjedi istina.

Snaga vjere može od nemogućeg učiniti moguće, ali nikada nešto iskrivljeno od ljudi neće biti prava istina.
Uzalud sve.

Dijete pripada majci i ocu.
Dijete je Božji dar.
Dijete je najveće blago ovoga svijeta i nitko nema pravo djetetu pokvariti ispravnu sliku.
Zapamti – NEMAŠ GA PRAVO UBITI! NEMAŠ!

Bože, hvala Ti za svu djecu ovoga svijeta!