Hvala Ti što me voliš!

Hvala Ti što me voliš!

Kada sam pročitala ove riječi, duša je znala pjesmu, koju će precrtati u slova.

Već su sazrijele u želji koja se javila u tom trenutku.

U ovoj kratkoj, a sadržajnoj rečenici, opisana je Božja svemoć, a ljudska nemoć!
U ovoj rečenici vidi se Božja ljubav, a naša grešnost!

Vjera nisu samo djela odmah i sada…
Vjera je pokušati dotaknuti Božje srce na način da se borimo mijenjati svoje srce!
Vjera je i svjesnost da bez Njega ne možemo učiniti ništa, a da je Njegova ljubav bezgranična!
Vjera je znati da je onaj vapaj i udarac u prsa, na kraju dana, čežnja da budemo bolje osobe! Al’ doslovno bolje!
Vjera je biti svjestan Božjeg Milosrđa, koliko god bezuspješno pokušavali popraviti jednu ili više određenih situacija!
Vjera je željeti vjerovati – pokazati vjeru u svakom trenutku svoga života,  odnosu prema samom sebi, drugima, na poslu, u braku, u obitelji!
Vjera je postiđeno gledati sebe u ogledalo, jer je ta osoba razočarala onu koju vidi u ogledalu, a opet si šamarom upozorenja govoriti da Onaj na Križu daje najbolje instrukcije!
Vjera nije samo vjera na djelu, nego je vjera i boriti se, često puta, bezuspješno, živjeti vjeru na djelu!
Vjera je Ljubav na Križu, koju želimo u svoje srce utkati, umiranjem sebi, kako bi se rodio On!

Ove riječi ljubavi toliko su silne i snažne da je svaka životna lekcija već unaprijed rečena, no mi slabo slušamo. Ove riječi su signal Božje pratnje na svakome koraku, no lakše se prepustiti navikama, nego mijenjati vlastito srce. Zar ne?

Kralju, ne znam bi li Ti imala što ponuditi da me danas pozoveš?!
Nisam dala sve od sebe, kako bih bila bolja osoba.

Sjećaš li se koliko sam slaba?
Daaaa! Sve ti vidiš i znaš, prije nego išta kažem. Učiš me poniznosti, dok gledam sebe u oči, a vidim jedno grešno i slabo stvorenje koje bez Tebe ne može ni koraka.
Kralju, moji su pokušaji često tako isprazni jer moje srce malakše, a Tvoje gori od ljubavi za mene!
Volim Te, Kralju, onako nesavršeno i grešno, al’ volim Te! Želim biti bolja osoba!

Hvala Ti, jer me voliš i ljubiš baš takvu kakva jesam!

(Fotografija preuzeta sa stranice Ružni Pačić)