Hvala ti, Majčice!

Hvala ti, Majčice!

“Svi vi koji ste izgubili nadu, dođite na oltar i pogledajte odavde! Kad vas vidim znam da ima nade!” fra Iko Skoko

I ima nade! 
Kad čovjek vidi naš Brijeg!
Toliko naroda koji hrli Gospi u zagrljaj!

Ima nade, kada je očuvana ljubav i vjera jednog malog “zaostalog” Hercegovačkog kraja, koji je u krvi ovo stekao!

Ima nade kada svako srce gori dok sluša propovjednike koji dotiču u bit!

Ima nade dok večerašnji svećenik priča o važnosti Sakramenta braka i njegovoj svetosti!

Ima nade kada spoznajemo da Sotona udara u temelje braka i obitelji, jer kad to sruši, srušio je sve!

Ima nade kada, pored tolikoga zla, ima toliko i dobra, samo je dobro puno tiše!

Ima nade kada vidimo kako narod hodočasti Mariji za ovaj narod, za domovinu, koju brane dušom, kao što su nekada tijelom, od onih koji je stoljećima uništavaju!

Ima nade kada vidiš nadu u svakom koraku, pogledu, želji za promjenom vlastitog života!

Ima nade kada dijete gleda svoga roditelja kako dolazi Majčici u zagrljaj!

Ima nade, narode moj!
Znam da ima!

Samo još progledati trebamo!

Hvala Ti Majčice za sve ono što jesmo i želimo biti! 
Naša nada si Ti!