Grade moj, čestitam ti tvoj dan!

Grade moj, čestitam ti tvoj dan!

Kada umrem želim da moje tijelo počiva na ovom Briješkom tlu, a Gospa s planine svijetli svojim svjetlom ljubavi!

O kako posebna je, ta Žena tisućljeća, zbog koje se događaju obraćenja i promjene srca!
O kako sveta je, ta Žena po kojoj je došao naš Spas!
O kako veličanstvena je ta Žena Marija, neobjašnjive, vječne ljepote!

Hvala Ti za sve ove dane dolazaka k Tebi!
Hvala za svako srce koje je doživjelo živoga Boga, ovdje, na našoj stijeni!
Hvala Ti za svaki drhtaj i silu ljubavi kroz sv. Mise, Sakramente, pjesme, hodočašća, propovijedi, služenje svih predivnih ljudi, koji su dali svoje vrijeme i srce!
Hvala Ti, Majčice, jer nas voliš, nježnom ljubavlju, koja zaustavlja vrijeme petnaestim kolovozom!
Hvala Ti, Ženo, po čijoj molitvi se srce Isusovo rasplamsava najjačom Vatrom!

Hvala Ti, čudesna Ženo!
Hvala Ti, jer čuvaš ovaj svoj narod koji ti se uvijek iznova vraća!

Gospe naša, moli za nas!
Položi svoje svete ruke na ovaj naš maleni grad koji će se danas i večeras radovati, dok se pjesma hrabrosti vijori Širokim Brijegom!

Hvala Ti, jer sam rođena na ovom kamenitom, plodnom, tlu!

P.S. Grade moj, čestitam ti tvoj dan, a svim Marijama sretan i blagoslovljen imendan!