Ako želiš biti majka, znaj da već jesi

Ako želiš biti majka, znaj da već jesi

Nije svatko dovoljno hrabar reći istinu na glas, onu koja od čovjeka napravi nešto drugo, a bolje, za razliku od onoga što je zamišljao!

Ne nosi svatko svoj Križ na isti način!

Netko ga nosi sam, a netko s Isusom – u tome je velika razlika!

Svrha nije u tome da patimo, nego da u činjenici, u kojoj nam je nešto vidno uskraćeno, vidimo priliku za nešto novo, drugačije i svetije, te prema tome i idemo!

Nikome ništa nije oduzeto nekom navodnom kaznom, a niti je ikome išta dato po zasluzi, nego po milosrđu Božjem! 
Prema Njegovoj ideji za nas, koja je tisuću puta bolja od naših planova i želja. 
Put kojim koračamo u takvim situacijama s Isusom, dokaže nam da je sve imalo debele razloge!

U fazama kada nam je nešto jedno vrijeme uskraćeno imamo priliku biti druge osobe, po volji Božjoj, što će nas izgraditi za ono što jednog dana ima doći!

U fazama kada vidimo da smo nečega uskraćeni na ovome svijetu do smrti, onda nastojimo sve činiti da popunimo “nedostatak” koji se po prirodnom instinktu, tako naziva!
Tada prepoznamo neku drugu životnu misiju, koja je na naš vlastiti dobitak i na spasenje duše!

Iz koje god perspektive pogledamo, sve se događa s razlogom. 
I najvažnije je ostati cjelovit u svemu i prepoznati što Bog traži od nas!

Tek kada to uspijemo, možemo reći da smo uistinu sretni ljudi! Na kraju krajeva, to nam je najveća misija na Zemlji, koliko god puta imali milijun i jednu želju i plan, bilo to prirodno ili neprirodno, Bog zna bolje!

I zato, ako želiš biti majka, znaj da već jesi, a On će ti pokazati koji je način za to!
S vremenom ćeš shvatiti i biti zahvalna za svaku suzu i bol!
Hoćeš! Budi sigurna!

Samo zagrli svoj Križ, junački!

Baš ga ono zagrli i vidjet ćeš kako ti je Nebo zahvalno, sa svim Nebeskim anđelima i nerođenoj djeci!

Zagrli ovu našu trudnu Majčicu, kakav god ishod bio! 
Bila biološka ili duhovna majka!

Nebo ti “plati” za sve!